De Kjeldahl-methode is dankzij de hoge mate van precisie en ruime toepasbaarheid, wereldwijd een standaardmethode voor het bepalen van het stikstofgehalte in voedsel, voeder en in bodem- en watermonsters.

Stap 1: Digestie met KJELDATHERM® : vrijmaken van organische N

 • De KJELDATHERM is een programmeerbaar digestieblok voor Kjeldahl-digestie met een heel precieze temperatuur/tijd-controle.
 • Beschikbaar voor stalen van verschillende verschillende volumes (100, 250/300 en 400 ml) en hoeveelheden (8, 20 of 40 stalen), met of zonder automatische lift.
 • Het verwarmblok heeft een zuurresistente coating waardoor het jarenlang beschermd blijft tegen agressieve chemicaliën.
 • De display is gebruiksvriendelijk en dankzij de inspectieraampjes en de ingebouwde verlichting kan de gebruiker het volledige proces monitoren.
 • De digestie met de KJELDATHERM®  is reproduceerbaar, transparant en traceerbaar.
 • Mogelijkheid tot actieve koeling na het digestieproces, wat de totale monstervoorbereidingstijd aanzienlijk verkort.
 • Mogelijkheid tot het reduceren van de opwarmtijd en de energie nodig voor verwarming evenals het 3x langer behouden van de temperatuur van het blok dankzij een energiebesparende, hitte- en zuurresistente warmte-retentieplaat.
 • Voldoet aan de vereisten voor analyseresultaten van internationale standaarden, b.v. DIN / EN / ISO, AOAC, EPA, ASTM, EU-voorschriften, APHA, VDLUFA, GAFTA en Ph. Eur. 2.5.33 methode 7, procedure A.
 • Te combineren met de TURBOSOG scrubber voor extractie en neutralisatie van zure dampen die ontstaan tijdens de digestie.

Bekijk ook de speciale digestieblokken voor COD en sporenelementen.

Bekijk ook de TURBOTHERM, het digestieblok met  infrarood-verwarming en de opstelling voor bepaling van cyanide en andere vluchtige componenten.

Stap 2 en 3: Stoomdestillatie met VAPODEST® gevolgd door titratie

VAPODEST®  is het krachtigste analysesysteem op de markt voor N-bepaling volgens de Kjeldahl-methode.

 • Zeer accurate toediening van reagentia via de pompen.
 • De stoomdruk kan aangepast worden van 10 tot 100%.
 • Via de unieke, programmeerbare “soft-start” functie is de controle over de reacties gegarandeerd.
 • Dankzij de transparante veiligheidsdeur en de ingebouwde verlichting heeft de gebruiker een duidelijk zicht op alle glazen onderdelen die relevant zijn voor de destillatie en de reacties die er plaatsvinden.
 • VAPODEST® registreert alle relevante waarden en instellingen automatisch.
 • Compatibel met veel verschillende types Kjeldahl monsterbuizen en flessen.
 • Gebruik van monsterbuizen met zeer groot volume (tot 800 ml) is mogelijk.
 • De analyses met VAPODEST® voldoen aan de officiële internationale standaarden zoals EN/ISO, AOAC, EPA, ASTM, GAFTA, DIN.

De VAPODEST® serie is beschikbaar in verschillende mate van automatisatie. Van een eenvoudig systeem voor kleine volumes tot een volledig geautomatiseerd systeem met een geïntegreerde titratie-eenheid en een autosampler voor een snelle verwerking van een groot aantal monsters.

VAPODEST®  is ook ideaal voor de stoomdestillatie van vluchtige zuren, zwaveldioxide, TVB-N, ammonium, formaldehyde, fenol, alcohol, vicinale diketonen of waterstofcyanide.

Meer info over Kjeldahl N-bepaling?

Neem vrijblijvend contact op met ons.