Alternatieve brandstoffen

Op dit moment wordt er in de hele wereld vooral gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen (gas, kolen en olie). Aangezien deze brandstoffen niet onuitputtelijk zijn en ook gekenmerkt worden door negatieve milieubeïnvloeding, zet men de laatste jaren steeds meer in op alternatieve brandstoffen of duurzame energie. Hierbij wordt vooral gedacht aan bio-energie, geothermische energie, zonne-energie, windenergie en waterenergie. Benelux Scientific heeft diverse meetapparatuur, die het mogelijk maakt de chemische en fysische parameters van de te gebruiken materialen te bepalen.

PRODUCTEN

Alternatieve brandstoffen