Metallurgie

De staal-, metaal- en schrootverwerkende industrie kenmerkt zich door een sterke kwaliteitsborging t.a.v. de metaalproductie en verwerking. Daarnaast vind onderzoek plaats naar vaak lichtere maar tegelijkertijd sterkere metaalsoorten en legeringen voor toepassingen in bijvoorbeeld automotive, scheepvaart en luchtvaartindustrie. Voor zowel de kwaliteitscontrole als R&D is vaak geavanceerde apparatuur noodzakelijk. De apparatuur omvat vaak het mechanisch testen van materialen alsmede het onderzoeken van de chemische samenstellingen.

PRODUCTEN