Procesonderzoek en optimalisatie

Belangrijke instrumenten voor zowel chemische als fysische procesontwikkeling zijn reactoren en calorimeters, inzetbaar in een groot temperatuur en drukbereik. Vaak worden deze instrumenten vervolgens voorzien van accessoires, zodat ze inzetbaar zijn voor alle unit-operations in productie. Hierdoor ontstaan bench-scale en pilot-plant opstellingen, waarmee het proces gesimuleerd wordt, zodat uiteindelijk optimalisatie toegepast kan worden.