Veiligheidstesten

Met name in Europa gelden steeds zwaardere eisen t.a.v. veiligheid. Bijvoorbeeld tijdens transport en/of opslag van chemicaliën. Maar ook tijdens de bouw van steigers en stellingen, fabrikage van speelgoed e.d.

Vaak zijn dit soort testen uitgebreid voorgeschreven in ASTM, DIN, EN- normen.

Dit betekent dat testapparatuur ook steeds strengere eisen moet voldoen.

Benelux Scientific kan u gedegen informeren welke apparatuur voor u van belang kan zijn.