Viscositeit- en reometers

Ondanks het feit, dat viscositeit slechts een deel van de reologie beslaat wordt deze termen vaak samen in één adem genoemd. Een verschil tussen deze twee termen en een complete theoretische uitleg over viscositeit en reolgie vindt u op onze informatieve website www.viscositeit.nl

Voor metingen en het onderzoeken van viscositeit en reologie op zowel kwaliteit als ontwikkelingsniveau, is er in de markt één standaard, namelijk Brookfield. Brookfield is de ontwikkelaar van de viscositeitmeting zoals die in 95% van de gevallen vandaag de dag gebruikt wordt. Van de meest eenvoudige rotatie-viscositeitmeter tot de high-end shear stress reometers, zo goed als altijd wordt er een Brookfield gebruikt, of wordt er verwezen naar het Brookfield principe.

Temperatuurregeling

Temperatuur is één van de belangrijkste parameters, die de resultaten van uw viscositeitmetingen kan beïnvloeden. Het onder controle houden van de meettemperatuur kan daarom zeer belangrijk zijn. Tevens kan het juist interessant zijn te weten hoe de viscositeit verandert als functie van temperatuur. Brookfield heeft diverse manieren om uw monsters qua temperatuur te stabiliseren en [...]

Accessoires voor uw viscositeitmeter

Aan alle standaard Brookfield viscositeitmeters (waaronder de DV-I Prime, DV-II+Pro, DV2-Touch, DV-III Ultra, DV3-Touch, DV-E en de analoge viscositeitmeter) is het mogelijk om diverse accessoires aan te sluiten. Hiermee is het mogelijk om een nog breder beeld te krijgen over de reologische eigenschappen van het product. Small Sample Adapter  Ideaal voor het meten van de [...]

Krachtgestuurde reometers

Krachtgestuurde reometers bieden als belangrijkste voordeel, dat een heel groot onderscheid gemaakt kan worden tussen vloeistoffen, die zich in eerste instantie reologisch identiek lijken te gedragen. Met name data die verkregen kunnen worden bij zeer lage afschuifsnelheden kunnen niet worden verkregen met snelheidgestuurde viscositeitmeters. Reologische bepalingen door middel van krachtgestuurde metingen bieden dan ook een [...]

Rotatiereometers

Ondanks het feit, dat viscositeit slechts een deel van de reologie beslaat wordt deze termen vaak samen in één adem genoemd. Een verschil tussen deze twee termen en een complete theoretische uitleg over viscositeit en reolgie vindt u op onze informatieve website www.viscositeit.nl De standaard rotatie reometers werken in de basis met dezelfde techniek als [...]

Rotatieviscositeitsmeters

Ondanks het feit, dat viscositeit slechts een deel van de reologie beslaat wordt deze termen vaak samen in één adem genoemd. Een verschil tussen deze twee termen en een complete theoretische uitleg over viscositeit en reolgie vindt u op onze informatieve website www.viscositeit.nl  De Brookfield Voor metingen en het onderzoeken van viscositeit op zowel kwaliteit [...]


Info aanvraag Brookfield