Water- bodem en luchtanalyse

Als er één onderwerp vandaag de dag het meest in het nieuws is, is dit Milieu en daaraan gerelateerd Veiligheid. En terecht, iedereen is het er wel over eens dat we íets moeten doen om er voor te zorgen dat ook onze kinderen van onze aarde kunnen blijven genieten. Al blijft de discussie over het ‘hoe’ en ‘wanneer’ bestaan.

Milieu is dan ook een onderwerp dat iedereen bezighoudt. De “gewone” mens op straat maar ook de grote bedrijven.

Hoe kunnen we de uitstoot van schadelijke gassen beperken? Hoe gaan we om met onze fossiele brandstoffen? Hoe kunnen we duurzaam werken etc.?

Vele instanties zijn daarom continu bezig met hieraan gerelateerd onderzoek en de producerende bedrijven met het zich houden aan de steeds strenger wordende regelgeving.

De kwaliteit van ons water is van groot belang in ons dagelijks leven. Maar ook de kwaliteit van het water dat gebruikt wordt voor onderzoeksdoeleinden is van groot belang. De verkregen resultaten kunnen hier erg van afhangen. Ook worden er veel testen gedaan waarbij producten onder water of in waterdamp bij hoge temperatuur en druk voor langere periodes getest worden. Dit om de levensduur van producten te bepalen. En wat te denken van onze grootste zeehaven. Slibmetingen zijn daar aan de orde van de dag! Deeltjesgrootte en viscositeit zijn belangrijke parameters. Benelux Scientific levert diverse instrumenten die kunnen helpen bij deze analyse-applicaties.

PRODUCTEN