Grabner zet nieuwe benchmark in dampdrukmeting met de MiniVap VP Vision

Voordat brandstofleveranciers hun producten op de markt mogen brengen, moeten de brandstofbatches een aantal strenge tests ondergaan. Voordat de autoriserende instanties een batch vrijgeven, wordt onder meer goed gekeken naar de dampdruk. Dat is de druk van de damp boven een vloeistof, bij een bepaalde temperatuur en in een gesloten systeem. Een dampdrukmeting zegt iets over de kwaliteit van de brandstof.

Omdat het om grote bedragen gaat, is in de petrochemie veel vraag naar dampdrukmeters. Ook in andere industrieën is het vanuit veiligheidsoverwegingen interessant om de dampdruk te kunnen bepalen. Bij het transport en de opslag van brandbare vloeistoffen is die meting net zo goed een wettelijke verplichting. De MiniVap VP Vision-dampdrukmeters van het Oostenrijkse Grabner bieden in alle gevallen uitkomst.

Eenvoudigere procedure

Van oudsher gebeurt een dampdrukmeting via de ASTM-norm D5191. Daar zitten echter wat haken en ogen aan. Het belangrijkste is de uitdagende voorbereiding van het sample die wordt gevraagd. In elke vloeistof zitten namelijk gassen opgelost, zoals zuurstof en stikstof. Die wil je bij een goede dampdrukmeting niet mee-meten dus daarvoor is een correctie nodig.

‘De traditionele methode schrijft voor dat je een vloeistof moet verzadigen met lucht, door te koelen, te beluchten en te schudden’, zegt Randy Israel, productspecialist bij Benelux Scientific dat de dampdrukmeters van Grabner in de Lage Landen verdeelt. ‘Omdat nauwkeurig bekend is hoeveel lucht je bij een bepaalde temperatuur in een vloeistof kunt oplossen, weet je welke correctie je moet doorvoeren.’

Het nadeel is dat die samplevoorbereiding een intensieve en foutgevoelige procedure is. Naast de standaard D5191-methode kan Grabner ook werken via een andere norm, de ASTM D6378, die ook in inspectielabs voor de petrochemie is toegestaan. Het grootste voordeel is volgens Israel dat gebruikers verlost zijn van de ingewikkelde monsterpreparatie. ‘Met de triple expansion-methode die Grabner hanteert, meet je de daadwerkelijk opgeloste gassen en corrigeer je daarvoor’, legt hij uit. ‘Die methode bestaat al ruim twintig jaar maar nog steeds houden veel bedrijven vast aan wat ze kennen.’

MiniVap VP Vision

Hoe werkt de MiniVap VP Vision-dampdrukmeter? Het sample kan in een glazen monstervat worden aangeboden. Het apparaat zuigt de vloeistof via een slangetje naar binnen met een plunjer. Als er genoeg materiaal is opgenomen, gaat de klep dicht. De plunjer beweegt vervolgens naar drie goed gedefinieerde posities waardoor de ruimte boven het vloeistofoppervlak steeds groter wordt.

‘De temperatuur wordt met een peltier element constant gehouden’, zegt Israel. ‘Door de druk te meten en die te combineren met het bekende volume, kun je dampdruk bepalen onafhankelijk van de opgeloste gassen.’

Altijd verbonden

Net als de MiniFlash FP Vision– en de MiniScan IR Vision-oplossingen draait de MiniVap VP Vision op het Vision-softwareplatform van Grabner. Hierin is onder meer voorzien in een internetaansluiting zodat de meetresultaten van achter elke pc of elk mobiel device kunnen worden ingezien.

Wens je meer info of wil je een demo?

Contacteer ons snel!
april 17, 2023